Poczucie pewności zostaje też zachwiane, gdy przełożeni często się zmieniają, i np. co roku dostaje się zalecenie rozwijania innych umiejętności. Na tym tle pozytywnie wybija się historia Izy, która zajmuje się angażowaniem marynarzy do pracy na statkach. Kiedy wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim, zauważyła, że doba jest za krótka, by pogodzić wymagającą pełnoetatową pracę i opiekę nad dziećmi. „Nie dawałam sobie rady ze stresem, zwłaszcza że moje dzieci chorowały. Miałam trudności ze skupieniem się w pracy, to było ciągłe napięcie” – mówi. Czuła, że musi coś zmienić.

Po rozważeniu wszystkich opcji postanowiła porozmawiać z szefem o pracy w skróconym wymiarze godzin. Nie była pewna finału tej rozmowy, ale – ponieważ obu stronom zależało na dobrym rozwiązaniu – udało się znaleźć takie, które satysfakcjonowało i ją, i pracodawcę. „Teraz w pracy znowu daję z siebie wszystko, a potem się od niej odcinam i mam czas dla dzieci. Cieszę się, że wypośrodkowałam tę sytuację” – mówi Iza. A jednocześnie było to dla niej ważne doświadczenie dowodzące, że warto zabiegać o to, na czym nam zależy.
 

Co możesz zrobić? 

  • Odpowiedz sobie na pytanie: w jakim stopniu mam wpływ na tę sytuację? Jeśli cokolwiek możesz zmienić, podejmij odpowiednie działania. 
  • Jeśli praca zachwiała twoim poczuciem pewności, warto skorzystać z coachingu, by znów je odzyskać.

W okowach procedur

Chociaż w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przeprowadzono wiele badań naukowych, które dowiodły, że ludzie są najbardziej pomysłowi i efektywni, gdy daje się im wolną rękę i obdarza zaufaniem, i mimo że są firmy, które wdrożyły tę zasadę i odniosły sukces – o czym pasjonująco opowiada Daniel H. Pink w książce „Drive” – to wciąż nie brak organizacji, które sądzą, że pracowników trzeba drobiazgowo poinstruować, co i jak mają robić, a następnie rygorystycznie ich kontrolować. Boli to najbardziej w sytuacji, gdy wcześniej w firmie panowała duża swoboda działania, a po jakimś czasie nastąpiło usztywnienie.

W przypadku jednej z moich klientek taka właśnie zmiana przyczyniła się do szukania nowej pracy. Będąc specjalistą w firmie handlowej, zbudowała indywidualny styl pracy, który zapewniał jej sukcesy. W pewnym momencie jej kreatywność i stopień odpowiedzialności zostały okrojone, co było sprzeczne z jej ambicjami. Z podobnych powodów odeszła z branży farmaceutycznej Iwona, która pracowała na stanowisku przedstawiciela medycznego. W jej firmie bardzo duży nacisk kładziono m.in. na stosowanie określonego modelu sprzedaży. „To był ciągły stres, walka z sobą, żeby dobrze wypaść, bo na podstawie tego oceniano i rozliczano. A jednocześnie miałam świadomość, że wysiłek wkładany w stosowanie tego modelu jest nieadekwatny do rezultatów, bo nie przekładał się na wyniki sprzedaży. To było spalające, byłam piekielnie zmęczona” – mówi Iwona. Odeszła. Dziś – już w innej branży – odkrywa przyjemność z pracy w organizacji otwartej na jej uwagi i pomysły.

Co możesz zrobić? 

  • Jeśli czujesz się spętany w pracy procedurami, szukaj takiej, która da ci więcej swobody. Jakie inne kompetencje poza kreatywnością chciałbyś w niej wykorzystywać? 
  • Jeśli nie masz wyjścia i przez jakiś czas musisz w niej zostać, pomyśl, jaka inna aktywność pozwoli ci się realizować.

Brak poczucia sensu

Na tę barierę napotykamy, gdy pracujemy w małej firmie albo w firmie o płaskiej strukturze, np. centrum usług wspólnych. Początkowo praca cię wciąga, bo wykorzystujesz znajomość języka obcego, uczysz się czegoś nowego, ale po jakimś czasie staje się powtarzalna i przewidywalna, a najczęstszym wyzwaniem, z jakim się mierzysz, jest czas, w którym musisz się uporać z plikiem dokumentów. Chociaż wykorzystujesz w niej swoje kompetencje, to – z twojego punktu widzenia – nie są to twoje najważniejsze umiejętności.