Cymbał świata


Gramatyk Apion znalazł się w greckim poselstwie do cesarza, wysłanym do Rzymu po antyżydowskich zamieszkach w Aleksandrii w 38 r. n.e. O jego udziale w pogromie Żydów brak wiadomości, nie można jednak wykluczyć, że odegrał w nim znaczącą rolę. Apion napisał wiele prac filologicznych, w tym dzieło wyjaśniające słownictwo Homera. Dochował się też grona znanych uczniów. Należał do nich Pliniusz Starszy (I w. n.e., autor m.in. „Historii naturalnej”), który w dość niemiły sposób opisuje swego mistrza. Cesarz Tyberiusz nazywał Apiona „cymbałem świata”, ponieważ gramatyk ogromnie dbał o sławę. Apion wymyślał niestworzone historie o swoich spotkaniach z duchem Homera, opowiadał, że zna sekrety zalotników Penelopy, zabawiał się też w numerologię, sugerując, że dwie pierwsze greckie litery „Odysei” dają liczbę 48 (wartości numeryczne Grecy zapisywali literami alfabetu), a skoro liczba ta odpowiada sumie ksiąg „Odysei” i „Iliady”, Homer napisał prolog po skończeniu całości dzieła.