W ostatnich latach na popularności zyskuje holistyczne podejście do rozwoju. Oznacza to spotkanie z rozwojem nie tylko w konkretnej dziedzinie, w której czujemy niedostatek, ale również spoglądanie na siebie szerzej, całościowo.

Co to dla Ciebie oznacza?

To znaczy, że chcąc zmieniać się w jakimś obszarze, dokonujesz analizy, jaki wpływ będzie miała ta zmiana na inne obszary Twojego życia i Ciebie. Dzięki temu będziesz wiedzieć, czy jest dla Ciebie dobra. Sprawdzisz, czy nie powoduje to w Tobie konfliktów wewnętrznych.

Wielu z nas podchodzi do tematu zmiany fragmentarycznie. Wymyślamy temat / obszar, w którym chcemy tej zmiany dokonać, robimy remanent rzeczywistości, planujemy kroki i działamy. To oczywiście bardzo dobry kierunek. Właśnie na takim schemacie zasadza się wdrażanie zmian w życiu. Warto jednak poprzedzić ten proces diagnozą tego, co naprawdę jest dla nas ważne. Stąd coraz popularniejszy w coachingu etap związany z pracą z naszymi życiowymi wartościami i przekonaniami.

By to lepiej zrozumieć, zerknijmy na bardzo często pojawiający się przykład osoby, która za swój cel stawia sobie rozwój zawodowy, który wymaga od niej większego wkładu pracy i czasu poświęcanego na to, by zdobyć awans (kursy, szkolenia, zostawanie po godzinach). Podczas rozmowy o wartościach okazuje się, że najważniejszą wartością dla tej osoby jest rodzina. Cel postawiony jest w opozycji do hierarchii wartości i taka osoba może go zrealizować, ale czy będzie szczęśliwa zaniedbując rodzinę?

Poziomy logiczne Diltsa

Aby zrozumieć jak funkcjonujemy warto sięgnąć po koncepcję Roberta Diltsa. Model Diltsa opisuje funkcjonowanie człowieka, a także ukazuje schemat dokonywania zmian i uczenia się. Dla coachów jest strukturą, która pozwala pracować z klientem głębiej. Ty też możesz sprawdzić jak wygląda Twój cel w każdym z obszarów zdefiniowanych w tej piramidzie. Da Ci on szerszą perspektywę, b na to, do czego właśnie się przygotowujesz - Twoją zmianę.

Poziomy/obszary, o których mowa można podzielić na 5 poniższych:

  1. Środowisko – to, jacy ludzie i sytuacje Cię dotyczą,
  2. Zachowanie – to, co robisz,
  3. Umiejętności – jakie masz wyuczone umiejętności, kompetencje, zasoby,
  4. Przekonania i wartości – to, w co wierzysz i co uważasz za ważne,
  5. Tożsamość – to, kim czujesz, że jesteś,
  6. (dodatkowo) Misja/Duchowość/Wizja – to, co postrzegasz jako swoją rolę w świecie

Bardzo ważne jest, żebyś ten model potraktował(a) jako obszary, a nie poziomy swojego życia. Dlaczego? Bo zmiana w jakimkolwiek obszarze opisanym w modelu Diltsa wpływa na Ciebie jako człowieka.

Zastosuj Piramidę Diltsa w swoim życiu

Aby sprawdzić, jak szeroko i głęboko model Diltsa pozwala spoglądać na siebie i swoje cele, zapraszamy Cię do prostego ćwiczenia:

  • 1.Zastanów się, co jest w tej chwili Twoim wyzwaniem.
  • 2.Weź kartkę i podziel ją na dwie części.
  • 3.Jedną część zatytułuj „Jak jest”, a drugą „Co muszę zmienić?”.
  • 4.Uzupełnij ją według poniższego schematu.

Moje wartości a kontekst społeczny

Czy wiesz, że Twoje wartości, to tak naprawdę Twoja własna sprawa? Oczywiście to, że żyjesz w jakimś kręgu kulturowym mocno na nie wpływa. Wpływ ma też wychowanie oraz kontakty z innymi ludźmi. To, co powstaje w wyniku tych interakcji to Twoja własna hierarchia wartości. Różnimy się od siebie tym, na ile dana wartość odgrywa znaczącą rolę w naszym życiu w porównaniu do innych. To właśnie jest przyczyną