I ZNOWU TRZEBA SIĘ UBRAĆ

W latach 30. klimat wokół FKK się zmienił: 18 sierpnia 1932 r. wszedł w życie zakaz kąpieli nago i w „gorszących strojach”, kontrolowany przez policję. Stowarzyszenia FKK zostały zdelegalizowane, związki sportowe zmienione w narodowo-socjalistyczne organizacje, jak Bund für Leibeszucht. Tam miały się hodować najlepszej jakości jednostki spośród niemieckich kobiet i mężczyzn dla uzyskania idealnego, czystego rasowo niemieckiego narodu. W 1935 r. na dokonania FKK na polu kreacji pięknego ciała wzorem Rzymian i Greków zwróciło uwagę SS. Do wiosny 1945 r. na rozkaz Himmlera prowadzone były działania na polu „hodowli” klasycznie pięknych jednostek – w ramach rasistowskiej kultury wolnego ciała, wspieranej ideologicznie przez teorie Surena czy Ungewittera. Od wakacji 1942 r. w Rzeszy ponownie można się było kąpać nago, choć tylko w ustronnych miejscach.

FKK nie był mile widziany w społeczeństwie ery konserwatywnego kanclerza Adenauera. Naturyzm kultywowany był w RFN jako ruch weekendowo-letni, marginalny. Nasila się w okresie „dzieci kwiatów” i pokolenia ’68. Inaczej w NRD. Tam naturyzm był jedyną masową enklawą wolności. We wczesnych latach 50. artyści, politycy i intelektualiści kąpią się nago w nadbałtyckim Ahrenshoop. W latach 70. ruch FKK stał się masowy, wszystkie grupy wiekowe, bez względu na status społeczny i wiek plażują na dzikich i legalnie wydzielonych terenach. Nadzy leżą między tekstylnymi. Z zastrzeżeniem: FKK nie może kształcić i szerzyć ideologii. Tolerancja Niemców z dawnego obozu socjalistycznego na publiczną nagość była większa niż wśród zachodnich braci, bo i potrzeba wentyla w ciasnych formach socjalizmu wschodnioniemieckiego była większa. Z początkiem lat 80. w katolickim Monachium policja miejska zezwoliła spontanicznym naturystom uwalniać ciało z odzieży w Ogrodzie Angielskim. To pierwsze miejsce w świecie w środku miasta – choć nie jedyne – oddane naturystom.

FKK jest dziś synonimem stylu życia bez ideologii i bez ubrania. Liczba członków grup, związków, stowarzyszeń FKK spadła z około 150 tys. w latach 70. do ok. 60 tys. z końcem lat 90. FKK w Niemczech uprawia corocznie ok. 10 mln urlopowiczów. Kultura wolnego ciała na całym świecie jest wciąż uprawiana na własny rachunek każdego, kto ma ochotę odkryć ciało i uwolnić je z pęt odzieży…