5

Władcy przestrzeni

Człowiek

Niektórzy artyści potrafi ą wyczarować trójwymiarowy świat jedynie przy użyciu zasad perspektywy i kolorowej kredy