u

Uwaga! Daniel!

Technika

Na własne oczy: w dawnej stolicy Japonii żyje liczące tysiąc osobników stado danieli. Zwierzęta cieszą się powszechnym szacunkiem i nachalnie...