5

Niepiśmienny świat

Człowiek

Choć pismo wynaleziono ponad 5 tys. lat temu, nadal nie potrafi się nim posługiwać aż 774 mln ludzi. Nawet dla mieszkańców krajów rozwiniętych...

5

Recepta na biedę

Człowiek

Nędza jest jak choroba, która toczy człowieka i jego otoczenie. Naukowcy, ekonomiści i działacze społeczni nie mają wątpliwości: biedę trzeba...

5

Mosty ponad podziałami

Człowiek

Gdy w międzynarodowych konfliktach zawodzą politycy, ścieżki porozumienia wydeptują filmowcy, artyści, społecznicy