y

Obsesja gawrona

Przyroda

Krukowate słyną ze swych skłonności do magazynowania pokarmu. Przykładem może być Kurczak – ukochana i już ponaddwudziestoletnia samica gawrona...