5

Rozciąganie pamięci

Człowiek

Większość z nas potrafi myśleć najwyżej o siedmiu rzeczach jednocześnie. Na szczęście są sposoby, by w pamięci operacyjnej człowieka upchnąć...