5

Ostatnie królestwa Amazonek

Człowiek

Choć epoka matriarchatu to największy mit starej antropologii, w Azji nadal istnieją społeczności rządzone przez kobiety.