Michał Różycki

Badacz z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w dziejach teorii spiskowych w kulturze USA.