u

Fortepian ze snu

Technika

Wyobraźnia designera połączyła klasyczną muzykę z wielkim ssakiem