5

Czym zajmuje się sozologia?

Człowiek

To nauka, która wywodzi się z geografii i ekologii i zajmuje się opisywaniem zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w efekcie postępu...

5

Dlaczego po dobrym posiłku jesteśmy senni?

Człowiek

Po części jest to efekt zmian działania układu krążenia – rozszerzeniu ulegają naczynia krwionośne w ścianę żołądka i jelit, które trawią pokarm,...

5

Czas fraktalny

Człowiek

Nowa książka autorstwa Gregga Bradena

y

Kiedy powstał termin „ekosystem”?

Przyroda

Ekosystem jest to jednostka ekologiczna, która obejmuje biocenozę – zbiór populacji zamieszkujących jakiś teren i biotop, czyli środowisko tych...

5

Kiedy i gdzie powołano FIFA?

Człowiek

FIFA – Fédération Internationale de Football Association to międzynarodowa federacja zrzeszająca narodowe związki piłki nożnej z całego świata....

u

Rak a życie nocne

Technika

Aktywność człowieka w godzinach nocnych oraz towarzyszące jej oświetlenie mieszkań i miast mają szkodliwy wpływ na nasz zegar biologiczny, a tym...

u

Starożytny antybiotyk

Technika

Analiza chemiczna kości starożytnych Nubijczyków wykazała, że naród ten regularnie zażywał antybiotyk, zwany tetracykliną. Środek ten był...

u

Co to znaczy ruchomy most?

Technika

Najczęściej spotykane są mosty zwodzone, w których podnosi się fragmenty przęsła. Popularne są także mosty obrotowe z osią umiejscowioną na jednym...

5

Ile jest liczb doskonałych?

Człowiek

Liczba doskonała to taka, która jest sumą swoich dzielników. Pierwszą liczbą doskonałą jest 6 (=1+2+3), kolejną 28 (=1+2+4+7+14). Następną liczbą...