u

Twardy jak Adata

Technika

Dysk Adata można rzucać, a nawet topić - wytrzyma.

u

Wydrukuj książkę w sklepie

Technika

Espresso Book Machine od firmy OnDemandBooks w ciągu kilku minut drukuje dowolną z książek, jaką wybierze sobie klient. Podpisane niedawno...

u

Podstawowa funkcja snu

Technika

Już od dawna naukowcy badają, jakie są główne funkcje zapadania w sen. Do tej pory jednak nie znaleziono odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak...