5

Gekony

Człowiek

Gekony.

u

Rozgadany kalkulator

Technika

Kalkulator ze słuchawkami odczytuje wszystkie liczby i działania na głos.