5

Wytracanie miedzi

Człowiek

Wytracanie miedzi i doprowadzenie do postaci pyłu, na fotografii lekko wilgotnego.