5

Fabryka klonów powstanie w Chinach

Człowiek

Masowe klonowanie zwierząt na nieznaną dotąd skalę - taką rolę będzie pełnić nowe centrum biotechnologiczne, które powstanie w Chinach.

5

Ostatnie królestwa Amazonek

Człowiek

Choć epoka matriarchatu to największy mit starej antropologii, w Azji nadal istnieją społeczności rządzone przez kobiety.