5

Tylko maszyna zrozumie człowieka. Naszą...

Człowiek

Komputerowe algorytmy potrafią już stawiać trafniejsze diagnozy niż psycholodzy. I nie poprzestają na tym – z powodzeniem zajmują się także terapią.

5

Walentynki od prehistorii

Człowiek

Chociaż Walentynki całkiem niedawno podbiły serca Polaków, to już nasi prehistoryczni przodkowie nie stronili od tego, żeby pielęgnować relacje...