REDAKCJA

Maria Peltz-Orlinska, Digital Content and Product Director - maria.peltz@burdamedia.pl
Łukasz Głombicki, online manager - lukasz.glombicki@burdamedia.pl
Hanna Gadomska, redaktor - hanna.gadomska@burdamedia.pl
Błażej Grygiel, redaktor - blazej.grygiel@burdamedia.pl
Kontakt (treść, współpraca, teksty) - focus_online@burdamedia.pl

REKLAMA

digital.sales@burdamedia.pl, tel. (48-22) 36 03 888
Katarzyna Cieślik, Digital Sales Director - katarzyna.cieslik@burdamedia.pl

REKLAMA PRASOWA

WYDAWNICTWO BURDA PUBLISHING POLSKA

Burda Publishing Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
telefon +48 22 360 38 00
Burda International PL Związek Pracodawców Branży Internetowej