Moskity

Zamieszkują głównie kraje tropikalne. Odżywiają się krwią wyssaną z ludzi i zwierząt przenosząc zarazki chorobotwórcze oraz pierwotniaki wywołujące choroby, m.in. leiszmaniozy. Osiągają długość ciała w zależności od gatunku do ok. 4 m

  • Kategoria: Przyroda
  • Data:
  • Źródło:
  • c
Komentarze