y

Rośliny takie jak my

Przyroda

Uczenie się, dbanie o krewnych, komunikacja, nawet potrzeba snu – te cechy nie są już wyłącznie domeną zwierząt. Badacze coraz częściej mówią o...

y

Powiedz STOP złym biopaliwom

Przyroda

Złe biopaliwa to te, które mają niekorzystny wpływ na klimat i różnorodność biologiczną. Jeśli obecna polityka UE, zakładająca zwiększanie...