y

Jak zwierzęta radzą sobie z mrozem?

Przyroda

Ostatniej zimy Franz Stehle z leżącego w Jurze Szwabskiej miasteczka Fridingen wyciął z lodu zamarzniętego lisa, pod którym zapadł się zbyt cienki...

y

Znasz roślinę o takich liściach?...

Przyroda

Skamieniałości rośliny sprzed ponad 100 mln lat są pozostałością gatunku, który był odległym krewnym miłorzębu, drzewa dobrze znanego z...

y

Jak mróz maluje wzory na szybie?

Przyroda

Przyroda ma niesamowite zdolności tworzenia bardzo uporządkowanych struktur. Ale struktury nie mogą powstać same z siebie – potrzebują jakiejś...

y

Helicobacter - czarny charakter?

Przyroda

Bakteria powszechnie oskarżana o wywoływanie choroby wrzodowej i raka żołądka może być nam niezbędna i raka żołądka może być nam niezbędna do...