Adata SH93

u

Twardy jak Adata

Technika

Dysk Adata można rzucać, a nawet topić - wytrzyma.