„afera z melaminą” w Chinach

5

Głód zysku

Człowiek

Fałszowanie jedzenia może przynieść wielkie zyski, czasem jest jedyną szansą na przetrwanie...