AgroParisTech

5

Ucieczka przed ociepleniem

Człowiek

Rośliny uciekają przed gorącem i przenoszą się do góry, gdzie jest chłodniej.