Akademiki Keetwonen

u

Zamieszkaj w pudle

Technika

Z Azji nieprzerwanie płyną do krajów Zachodu statki wyładowane pełnymi dóbr kontenerami....