alergeny

5

Atak alergii

Człowiek

Pozbyliśmy się z naszego organizmu pasożytów i bakterii, z którymi nasi przodkowie żyli przez...

u

Orzechy i alergie

Technika

Codzienne jedzenie orzechów przez ciężarne może spowodować wystąpienie astmy u ich dzieci.