Amazonia

u

Jak wysokie są lasy Ziemi?

Technika

Na podstawie danych satelitarnych naukowcy sporządzili pierwszą mapę Ziemi, z której odczytać...

u

Amazonia wrażliwa na suszę

Technika

Zgodnie z wynikami długoletnich badań klimatycznych prowadzonych w amazońskich lasach...

5

Zielone piekło energetyczne

Człowiek

Ropa i węgiel się kończą. Biopaliwa, zamiast zaspokoić nasz rosnący apetyt na energię,...