Arlanda

u

Hotel Jumbo-Jet

Technika

Zamiast ciąć Jumbo Jeta na żyletki, można pociąć go na żyletki.