artysta

u

Odcisk palca Da Vinci

Technika

Sensacja: na tym mało znanym dotąd obrazie jest odcisk palca Leonarda Da Vinci!

u

Malarstwo a ekologia

Technika

Stare pejzaże są dowodem na to, jak przebiegają zmiany obszarów przybrzeżnych w Wielkiej Brytanii.

u

Laptop od artysty

Technika

Mistrzowie sprayu kiedyś malowali ściany, dziś malują laptopy. Można mieć ich dzieło na...