azymut

u

Z GPS-em do domu

Technika

Ten GPS ma tylko jedną funkcję: wskazać drogę do domu!