badanie pokrewieństwa

5

Testy zła

Człowiek

Nasze DNA zawiera informacje, które stają się coraz bardziej pożądane – nie tylko dla naukowców....