Beam

u

Granie na laserach

Technika

Laserowe instrumentarium pozwala wydobywać dłońmi dźwięki z promieni światła.