Berkeley

u

Mikroskop w kieszeni

Technika

Podłączany do telefonu mikroskop ułatwi naukowcom pracę w terenie.