bóbr

5

Bóbr – inżynier ekosystemu

Człowiek

Żeremia bobrów pomagają w ochronie miejscowych ekosystemów wodnych - naturalnego środowiska...