Bourget

u

ESA na Airshow

Technika

W tym roku na paryskich pokazach lotniczych nie zabraknie Europejskiej Agencjii Kosmicznej.