CH4

u

Metan na Marsie

Technika

Czerwona Planeta żyje, o czym świadczy obecność metanu w jej atmosferze. Takie oto stwierdzenie...