Cornell

u

Chemiczne fałszowanie

Technika

Pod wpływem chemikaliów obecnych w otoczeniu amerykańskie sikorki zaczynają źle śpiewać, przez...