couvade

5

Co to jest couvade?

Człowiek

Etymologia tego pojęcia wiąże się z francuskim czasownikiem Coover, oznaczający wylęganie lub...