Cywilizacja

Cywilizacja

5

Niepiśmienny świat

Człowiek

Choć pismo wynaleziono ponad 5 tys. lat temu, nadal nie potrafi się nim posługiwać aż 774 mln...

5

Test fałszywych przekonań

Człowiek

Wszyscy jesteśmy genetycznie zaprogramowani do tego, by umieć odgadywać, co myślą i czują inni...

5

Dyktatorzyce

Człowiek

To one popychają mężów do władzy, pobudzają ich ambicje, utwierdzają w poglądach. Odgrywają rolę...