dachowanie

y

Żółwie salto

Przyroda

Kaskaderskie sztuczki opancerzonego gada pomogły naukowcom rozwiązać skomplikowaną matematyczną...