derby

u

Kłusak ma ciężko

Technika

Podobny do Batmobila wehikuł, to mobilny boks do kontroli końskiego treningu.