designer

u

Wino z gigabajtem

Technika

Jeden gigabajt danych mieści korek do wina wymyślony wlaśnie przez projektanta.