destrukcja

u

Implozja dla zabawy

Technika

Zestaw do implozji zawiera elementy do budowy budynku, który na koniec burzy się, aby zobaczyć,...

u

Kontrolowana śmierć Verne'a

Technika

Rozpad bezzałogowego europejskiego statku transportowego ATV śledziły kamery umieszczone na...