dioda LED

u

Światło zamiast Wi-Fi

Technika

Niezwykle wygodnym źródłem szerokopasmowego Internetu mogą być tradycyjne diody...

u

Niebezpieczne diody LED

Technika

Gdy w sygnalizatorach były żarówki - śnieg sam na nich topniał. Te z diodami śnieg zakleja...