Diversity

u

Lodówka w bunkrze pod wyspą

Technika

Gigantyczny bank genów powstający pod Spitsbergenem ma zapewnić odtworzenie populacji roślin...