długość życia

5

Kto dożyje setki?

Człowiek

Popularne w Polsce życzenie „sto lat” nieubłaganie traci swoją moc i znaczenie.