duchowość

5

NDE: śmierć, której nie ma

Człowiek

To zjawisko leży u podstaw naszej wiary w istnienie duszy, życie pozagrobowe oraz reinkarnację....