dziedziczenie

u

Dziedziczony stres

Technika

Zachowanie ludzi pod wpływem stresu jest ściśle związane od genetycznego wyposażenia, z jakim...

5

Inaczej niż w raju

Człowiek

Gdyby naszych czasów dożył autor „Podróży Guliwera”, mógłby z satysfakcją oświadczyć: „a nie...