dziewictwo

5

Skąd wywodzi się pas cnoty?

Człowiek

Prawdopodobnie inicjatorami wprowadzenia pasa cnoty byli mieszkańcy renesansowej Italii, którzy...

5

Ale ja dopiero pierwszy raz

Człowiek

W czym tkwi problem wieku inicjacji seksualnej? Nie w metryce, lecz w przygotowaniu człowieka do...